S písničkou Valašskou dědinou

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

s Tomášem Grossem

  • Kde: Valašská dědina, Pajta z jižního Valašska, objekt č. 3
  • začátky prohlídek v 10:00 a 13:00 

Areálem Valašské dědiny se projdeme za zpěvu lidových písní, které se budeme postupně učit. A na řadu přijdou i některé méně známé lidové nástroje.

Zpestřete si návštěvu Valašské dědiny společným zpíváním a výukou lidových písní, které se tematicky váží k tradičním valašským řemeslům i běžnému životu. Rozezníme vám k tomu i některé z původních hudebních nástrojů. Sraz zájemců bude u objektu Pajta z jižního Valašska v areálu Valašské dědiny (objekt č. 3). Pozor – cesta k ní trvá od pokladen zhruba 15 minut, vede stále do kopce a je potřeba se před zpěvem pořádně vydýchat! 

Akce se koná za každého počasí.