Rorátní mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V kostele sv. Anny v Dřevěném městečku.

 

 

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka