První muzejní čtvrtek v měsíci

Volný vstup
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Využijte nabídky Národního muzea v přírodě a přijďte strávit příjemný den do Hanáckého muzea v přírodě. Máme vstup zdarma!

Zveme vás k návštěvě Hanáckého muzea v přírodě, které je v tento den otevřeno pro své návštěvníky zdarma.

KROJOVÁ PORADNA, KTERÁ SE MĚLA 6. ČERVNA KONAT, SE Z DŮVODU NEMOCI RUŠÍ!