Podzimní putování s broučky

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Dětský lampionový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov. 

Volný vstup do areálu.

REŽIE:

Mgr. Jaroslava Kvapilová - tel.: 571 757 148, email: kvapilova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka