Obecná škola - inovace pro I. a II. stupeň ZŠ

Edukační programy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Jak to vypadalo ve škole ve Velkých Karlovicích za dob císaře pána Františka Josefa I.?

V tomto programu se dozvíte o způsobu vzdělávání dětí a reáliích života lidí na přelomu 19. a 20. století. Zasednete do dřevěných lavic a my vás naučíme psát na břidlicové tabulky a také husím brkem namáčeným do inkoustu. Dáme prostor i tradičním valašským stromům, bylinám a květeně, kterou máme v naší muzejní zahradě. Zažijete tedy přírodopis v terénu.

  • určeno pro: 3. – 9. třída ZŠ
  • délka pořadu: 100 min.
  • začátky pořadu: v 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h
  • počet osob ve skupině: max. 25
  • místo konání: Valašská dědina

On-line rezervace programu od 13. 3., 9.00 zde


žádostem škol o uplatnění tzv. šablon: Lektoři programů nemohou plnit funkci odborníka z praxe, protože tyto pořady nejsou společně vypracovaným speciálním projektem lektora a pedagoga a ve více ohledech nesplňují zadání šablon.

Vstupné

  • ZŠ: 70 Kč
  • pedagogický doprovod: zdarma
  • ZTP/P: zdarma

 

Kontakt

Alena Čípová, DiS.

muzejní pedagog

alena.cipova@nmvp.cz
571 757 142
771 286 935

specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost