Mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

V kostele sv. Anny za zemřelé pochované na Valašském Slavíně a dušičková pobožnost na hřbitově

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka