Mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Svátek sv. Jana Evangelisty.