Mše svatá

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

za zesnulé pochované na Valašském Slavíně  a dušičková pobožnost na hřbitově

Mše svatá

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka