Masopust

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

fašank, ostatky, končiny

Masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků

23. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu

13. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

Masopust je část roku mezi svátkem Tří králů a  Popeleční středou, kterou začíná postní doba před Velikonocemi.

Pořad valašského muzea přiblíží návštěvníkům poslední dny masopustu.

Ty nejveselejší a nejrozjařenější, kterým se na Valašsku říkalo fašank, ostatky nebo končiny.

Od neděle odpoledne do úterní půlnoci si každý dopřával zpěvu, tance a pokud možno i dobrého jídla a pití. Součástí závěru masopustu byly a dodnes jsou obřadní obchůzky s rejem maškar. Masky tančily u každého domu s hospodyní i hospodářem aby úroda byla bohatá a hospodářství se dařilo. Vykoledovali si tak koblihy, slaninu i peníze. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny bylo mnoho a tak se v každé vesnici slavil fašank trochu jinak.  


Jak se na Valašku masopustní obchůzky slavily dříve, uvidíte v podání místního folklorního souboru „Soláň“. Jak se slaví dnes, představí Sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty, kteří každoročně na fašanky obchází domy ve své obci.

Ve svém fašankovém průvodu projdou Dřevěným městečkem za hudebního doprovodu heligonkářů hosté ze Slovenska, členové Folklórne skupiny Limbora, oblečení v replikách starodávnych prečínskych krojů.

Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly smažené koblihy, které najdete v nabídce stánkařů i „boží milosti“, které můžete ochutnat v Billově domě, kde je hospodyně každoročně smaží na kamnech.

Protože se všude veselé a rozverné masopustní období uzavíralo večerní zábavou, na kterou zvala muzika hrající na návsi, v Dřevěném městečku bude po celý den hrát dechová hudba „Horňané“ z Horní Bečvy.

Touto večerní zábavou masopust končil. Před půlnocí byla v parodii pohřbu za „velkého“ pláče ze sálu vynesena basa nebo figurína a „slavnostně“ pohřbena. To vše na znamení toho, že čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Ukázky „Pochovávání basy“ se na konci pořadu ujme skupina z Francovy Lhoty.

Ke kulturnímu programu přidáme i ochutnávky výtečných zabijačkových produktů, které  připravili mistři řeznického řemesla.

Valašské muzeum v přírodě dlouhodobě spolupracuje s řeznickými firmami, které právě na Masopust do muzea přijíždějí s prezentací vlastních výrobků a účastní se i dvou profesionálních soutěží.

23. ročník soutěže řeznických firem „O nejlepší valašskou klobásku

13. ročník soutěže řeznických firem „O nejlepší valašskou tlačenku

Návštěvníci mohou nabídku řeznických firem ocenit v laické anketě: „O nejlepší řeznický stánek“


PROGRAM

9:00       DECHOVÁ HUDBA HORŇANÉ

10:00     ZAHÁJENÍ PROGRAMU

10:30     MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z VALAŠSKA

                Sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty

                Cimbálová muzika Soláň a tanečníci

11:00     MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY ZE SLOVENSKÉHO PREČÍNA

                 Folklórna skupina Limbora

12:00     DECHOVÁ HUDBA HORŇANÉ

13:00     KONEC HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI „O NEJLEPŠÍ ŘEZNICKÝ STÁNEK“

13:30     MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY ZE SLOVENSKÉHO PREČÍNA

                Folklórna skupina Limbora

14:00     VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŘEZNICKÝCH SOUTĚŽÍ

               „O nejlepší valašskou klobásku“

„O nejlepší valašskou tlačenku“

               LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ VEPŘOVÉ KÝTY A ŠUNKY MANDOLÍNA

               věnované firmami MP Krásno, a. s. a Váhala spol s r. o.

               Výherci jsou losováni z kuponů vhozených do krabiček soutěže „O nejlepší řeznický stánek“

14:30     MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z VALAŠSKA

                Sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty

                Cimbálová muzika Soláň a tanečníci

15:00     POCHOVÁVÁNÍ BASY

16:00     KONEC PROGRAMU

 

SOUTĚŽ „ O NEJLEPŠÍ ŘEZNICKÝ STÁNEK“ - LOSOVÁNÍ O VEPŘOVOU KÝTU A ŠUNKU MANDOLÍNA:

Ke vstupence do muzea až do 12 hodin dostávají návštěvníci slosovatelný kupon.

Polovinu kuponu je zapotřebí do 13 hodin vhodit do krabičky na tom řeznickém stánku, který chcete ohodnotit.

Druhou polovinu kuponu je třeba uschovat.

Z lístků vhozených do krabiček ve stáncích budou v 14.00, po vyhlášení výsledku soutěží, vylosováni dva výherci.


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

  • na pokladnách Sušáku od 6. 2. 2020 v době 9:00 – 15:30 (mimo pondělí).

 

VSTUPNÉ

  •  základní:100 Kč  • snížené: 80 Kč • dětské: 50 Kč • rodinné: 200 Kč

 

 

PLAKÁT ke stažení

 

 

REŽIE

Bc. Milena Bahounková, tel.: 571 757 148, mobil: 603 209 803, email: bahounkova@vmp.cz 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka