Libušín znovuzrozený

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Ještě před dokončením obnovy Libušína vznikla myšlenka podrobně zmapovat její průběh. Výstava, kterou jsme připravili, retrospektivně mapuje rekonstrukci unikátní Národní kulturní památky a  provede Vás všemi etapami obnovy Libušína od požáru až po slavnostní otevření. Je doplněna o zachovalé artefakty z požárem zničené stavby, ale také o moderní prvky, které se staly součástí rekonstrukce. Nechybí ani záběry z časosběrného videa – čtyři roky práce na stavbě zhuštěné
do několika minut.

Výstava bude otevřena do 18. 4. 2022

Místo konání: Sušák, 1. patro

Vstupnézdarma ke každé vstupence do kteréhokoliv areálu Valašského muzea v přírodě nebo samostatně do všech výstav v Sušáku:

  • Základní 40 Kč
  • Snížené 30 Kč
  • Dětské 20 Kč
  • Rodinné 80 Kč

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Valašského muzea v přírodě

Výstava mapuje šestiletou cestu od požáru Libušína až k jeho znovuotevření. Noční požár 3. března 2014 způsobil téměř úplnou zkázu této Národní kulturní památky a zpráva o něm vzbudila velkou pozornost. Rychlost, vynalézavost a snaha bezpočtu lidí podpořit obnovu Libušína, jasně ukázaly mimořádnou hodnotu stavby Dušana Jurkoviče. Vlastní obnově Libušína předcházely velmi důkladné přípravy, které byly možné díky zázemí Valašského muzea v přírodě, znalostem jeho pracovníků, bohatství sbírkových fondů i schopnosti zapojit partnery do řešení problémů.

Společnými silami vzniklo mimořádné dílo spojující nejlepší řemeslnou tradici s moderními technologiemi. Všichni, kdo přispěli k úspěchu obnovy Libušína, mají nač být hrdi. Požár a obnova této ikony Beskyd názorně ukázaly, co pro nás odkaz předků znamená a jakou sílu může mít spolupráce. Děkujeme všem, kteří se na obnově Libušína podíleli, kteří přispěli a kteří obnovou žili. Za posledních sedmdesát let u nás nevznikla žádná stavba, kde tradiční řemeslné postupy byly použity v takovém rozsahu. Obnova Libušína je mimořádný úspěch, na který mohou být všichni, kdo se jí účastnili, plným právem hrdi.

Video pozvánka

Dokument o obnově

 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka