Květná neděle

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Mše svatá v kostele sv. Anny.

 

 

Kontakt

PhDr. Radek Hasalík

vedoucí oddělení programů a propagace

radek.hasalik@nmvp.cz
571 757 149

Plakát


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka