Květná neděle

Bohoslužby a mše svaté
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Svěcení ratolestí v kostele sv. Anny

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka