Hrála muzika

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Setkání valašských dechových kapel.

REŽIE:

PhDr. Radek Hasalík - tel.: 571 757 149, email: hasalik@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka