Hliněné stavitelství

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Přijďte si vyzkoušet výrobu vlastní nepálené cihly a k tomu si od srdce zazpívat hanácké lidové písničky!

V sobotu 19. září 2020 se mohou velcí i malí návštěvníci našeho muzea zúčastnit speciálního programu s názvem Hliněné stavitelství na Hané. Pojďte se vrátit do předminulého století – do časů našich praprababiček a prapradědečků – a sami si vyzkoušejte výrobu své nepálené cihly včetně přípravy slaměné řezanky a prošlapávání hliněného těsta. Celodenní program bude doplněn odbornou přednáškou o historii hliněného stavitelství (nejen) na Hané. Vystoupí také osvědčené duo s hanáckými lidovými písničkami. K ochutnání bude výtečná káva!

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka