Historie budování Muzea v přírodě Vysočina

Edukační programy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Formou přednášky spojené s promítáním historických i současných fotografií a dalších obrazových materiálů Vám přiblížíme období budování expozice muzea v přírodě na Veselém Kopci, a to od 60. let 20. století až do současnosti.

Blíže poznáte i osudy několika nejzajímavějších objektů včetně staveb na vodní pohon. Zároveň vám představíme poněkud trnitou cestu k záchraně ojedinělého souboru lidových staveb v centrální části města Hlinska známého pod názvem Betlém.

Délka pořadu: 60 minut
Určeno pro: zájmové skupiny, seniory
Počet osob ve skupině: max. 25
Místo konání: Betlém Hlinsko
Kontaktní osoba: PhDr. Magda Křivanová, +420 469 326 415, magda.krivanova@nmvp.cz
Vstupné: 80 Kč