Dny řemesel a setkání kovářů

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

32. ročník, program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků. Setkání kovářů z České republiky.

V areálu Dřevěného městečka budou probíhat ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea v přírodě a další řemeslníci budou předvádět staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů - výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výrobu cihel a další.

 • Mistři kováři a kovářky přijedou z celé České Republiky a Slovenska a budou kovat na patnácti výhních. Přivítáme také členy představenstva a regionální zástupce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Oživením programu bude podkování koní ve fojtském dvoře a výroba podkov.
 • Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.
 • Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů, dřevěná a kovová bižuterie, výrobky z včelího vosku, keramické pečivo, perníčky, štípané holubičky aj.
 • Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet, u kovářů si mohou sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky.
 • Soutěže pro děti i s rodiči – řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem, jízda na koníčcích. Skládání zmenšené dřevěnice nebo puzzle s historickými obrázky.

 

V AREÁLU DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA

 • Radnice  - mistr stavitel a jeho projekční kancelář
 • Pálenice z Lačnova - tradiční pálení valašské slivovice, klempířské řemeslo
 • Janíkova stodola  - výstavka kovářských výrobků vyrobených v minulých letech
 • U Janíkovy stodoly - ruční výroba cihel
 • U vstupu – oživení lokomobily a benzínových motorů 
 • U furgonu - bednáři
 • U fojtství - Ruční papírna Velké Losiny
 • Ve fojtském dvoře - kutí koní,
 • Ve fojtské zahradě - sokolníci
 • Soutěže pro děti a rodiče
 • Mezi řemeslníky vyhrávají po celý den Heligonkáři z valašských kotárů a Kubalova muzika

 • HLAVNÍ PROGRAM na komorním amfiteátru

sobota 29. 7., 15.00 -  Folklorní soubor Šmykňa

neděle 30. 7., 15.00 – Mňága a Žďorp


PROGRAM

SOBOTA 29. 7. 2023

Po celý den

 • ukázky lidových řemesel
 • hrají Heligonkáři z valašských kotárů

10:30  slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství

11:00 a 14:00  soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

15:00  komorní amfiteátr – Folklorní soubor Šmykňa

 

NEDĚLE 30. 7. 2023 ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.

Po celý den 

 • ukázky lidových řemesel
 • na stánku Lesů ČR si děti vyzkouší své znalosti v oboru lesnictví – poznávání stromů, zvířat aj.
 • komentovaná ukázka práce s dravci – Centrum záchrany handicapovaných volně žijících živočichů Hošťálková, MVDr. Kamila Křupalová
 • hraje  Cimbálová muzika OKYBAČA

10:30  slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství                         

11:00 a 14:00  soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium na palouku

15:00 – 16:00  komorní amfiteátr – hudební skupina Mňága a Žďorp


VSTUPNÉ

základní: 160 Kč  • snížené: 130 Kč • žáci: 70 Kč • rodinné: 320 Kč • zvíře: 40 Kč

Režie

Olga Holišová

vedoucí stavebně-technické dokumentace a archívu

olga.holisova@nmvp.cz
571 757 146

Ing. Milan Gesierich

technický náměstek

milan.gesierich@nmvp.cz
571 757 145
604 252 928

statutární zástupce generálního ředitele

Plakát a program


Koupit vstupenku on-line:

Dřevěné městečko

Dny řemesel a setkání kovářů