Dny řemesel a setkání kovářů

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

30. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela.

Režie

Olga Holišová

vedoucí stavebnětechnické dokumentace a archívu

olga.holisova@nmvp.cz
571 757 146

Ing. Milan Gesierich

technický náměstek

milan.gesierich@nmvp.cz
571 757 145
604 252 928

statutární zástupce generálního ředitele

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka