Den Muzeí - volný vstup

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Zveme Vás na prohlídku Muzea v přírodě Zubrnice!

  • vstup ZDARMA do areálu Historická vesnice
  • otevřeny jsou interiéry objektů

VĚNUJTE UŠETŘENÉ PENÍZE NA PODPORU ZÁCHRANY
A OBNOVY UKRAJINSKÝCH PAMÁTEK A SBÍREK

ZAPOJTE SE A PŘISPĚJTE LIBOVOLNOU ČÁSTKOU NA TRANSPARENTNÍ ÚČET
Č. 123-7121270287/0100 NEBO NASKENUJTE QR KÓD VE SVÉM MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ.
Sbírku na podporu obnovy ukrajinského kulturního dědictví schválenou od 11. 5. 2022 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pořádá ICOM ve spolupráci s Národním muzeem.

Kontakty:

Ing. Věra Kmoníčková

ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice

vera.kmonickova@nmvp.cz
+420 773 751 744

Soubory ke stažení:


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka