Dechová hudba Stříbrňanka

Koncert
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

vystoupení oblíbené kapely z jižní Moravy

REŽIE:

Bc. Milena Bahounková – tel.: 571 757 148, email: bahounkova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka