Co s vajíčky po Velikonocích

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Rožnov
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Z cyklu Dajte vajíčko malované 

Po šmigrustu koledníci domů přinášeli malovaná vajíčka. Stejně jako kdysi, i dnes řeší rodiny co s nimi. Ty nejhezčí se schovávají na památku, mnohá vajíčka skončí v pomazánce, vajíčkovém salátu nebo se sní s chlebem namazaným máslem. My Vám dnes přinášíme vzpomínku, jak chlapci v Rožnově nakládali s vajíčky a uchovávali si vzpomínku na bohatou koledu uvedenou v knize Moravská babička od Čeňka Kramoliše z roku 1926.

Po šmigrustu každý den chlapci snědli vajíčko, ale na radu stařenky je neolupovali, pouze na užším konci oloupali vršek, malou lžičkou a nožem vyškrabali obsah na talířek a barevná skořápka byla ze tří čtvrtin zachráněna. Když byly všechny skořápky prázdné, udělal učeň z tenkých dřívek hvězdu a na konec každého paprsku pověsili skořápku vejce. Spustili do skořápky na niti uvázanou sirku, a když se narovnala, opřela se o stěny skořápky a vajíčko na niti viselo. Druhý konec niti uvázali na paprsek hvězdy a kolik bylo paprsků, tolik vajíček na hvězdě viselo. Hvězdu ozdobenou vajíčky pověsili nad stůl na hřebík v trámě a tak si uschovali památku na vyšlehaná vajíčka až do svatého Ducha, kdy vajíčka nahradili vznášející se papírovou nebo dřevěnou holubičkou.

Někdy takové ozdoby sloužily i jako muší ráje. Takto vznešeně se říkalo pastím na mouchy, které obtěžovaly obyvatele domů. Do skořápek se nalilo trochu medu nebo oslazené vody a mouchy se zde utopily.