Beseda - Rožnov 1989 v materiálech StB

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Události roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm pohledem studenta historie Matouše Turzy

Kde: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm odborná knihovna, Wilkův dům, Palackého 483


Student oboru Historie a Bohemistika na Masarykově univerzitě v Brně se poslední rok zabýval studiem průběhu události roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí, jež zakončil oborovou bakalářskou prací.

V rámci přednášky bude vysvětleno fungování Archivu bezpečnostních složek a práce s archiváliemi tohoto zařízení. Popsány budou důležité události, které v roce 1989 rezonovaly v Rožnově, beseda bude ilustrována dobovými fotografiemi a často dosud nezpracovanými materiály z archivů StB.

 

Plakát

 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka