Nová stálá expozice Chmel, který stavěl domy

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Chmel, který stavěl domy

Stálá expozice na půdě zemědělské usedlosti čp. 61 představuje pěstování chmele v okrajové části Úštěcké chmelařské oblasti. Výstava je situována do rozsáhlého půdního prostoru původní chmelařské usedlosti. Ukazuje vliv pěstování chmele na podobu zdejších domů i krajiny a také jeho zánik po výměně obyvatel. 

Expozice je od 7.4.2023 (Velký pátek) a dle otevírací doby. 

Představení nové stálé expozice pro pozvaná média a hosty NMvP proběhne 27.4.2023 od 13:00 hod. Po tuto dobu bude expozice veřejnosti nepřístupná.

Důležité info pro návštěvníky!

Původní okruh Historickou vesnicí narostl díky nově otevřené expozici Chmel, který stavěl domy na návštěvnicky neúnosnou časovou délku a je proto rozdělen na dva jednotlivé okruhy. Návštěvník si může vybrat, buď Historickou vesnici (dům z Loubí, kupecký krám, národní škola, kostel sv. M. Magdaleny a náves s barokní studnou), nebo Zemědělskou usedlost čp. 61 (obytný dům, kůlna na vozy, stodola, sušárna a nová expozice chmelařství). Třetí možností je, prohlédnout si okruhy oba s tím, že mezi nimi bude mít 15 minut přestávku. Potěšitelné je, že celková cena za oba navštívené okruhy zůstává na stejné výši.  

 

 

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka