Víte, že ...

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava Víte, že … představuje kulturní statky, které jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Klade si za cíl přinést odpovědi na otázku položenou jejím názvem. Víte, že i Pardubický kraj se může pochlubit významnými jevy tradiční lidové kultury?

"Nesmíme dopustit, aby se toto drahocenné dědictví přetavilo do nesmyslnosti. Dějiny našeho století nás učí, že pokud ztratíme víru v toto dědictví, riskumeme, že ztratíme lidskost."
/ Marvin Perry, Intelektuální historie západní Evropy, 1992

Tématem výstavy Víte, že … je naplňování ochrany nemateriálního kulturního dědictví na úrovni Pardubického kraje. Poprvé obšírněji a souhrnně představuje statky, které jsou do této chvíle zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Zároveň připomíná, že některé tyto statky jsou zapsané také na podobném seznamu České republiky (Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Východočeské loutkářství a Vodění jidáše) a dokonce i na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO (Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Východočeské loutkářství). Pardubický kraj se tak může pyšnit významným bohatstvím z oblasti tradiční lidové kultury.

První část výstavy představuje impulzy, které vedly k celosvětové i regionální ochraně nemateriálního kulturního dědictví. Pozorný návštěvník se tak dozví, že Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (zkráceně UNESCO) se snaží zachovat rozmanitost světové kultury a chápe nutnost chránit vedle hmotného dědictví i nehmotné kulturní dědictví. V roce 2003, za vydatného přispění zástupců České republiky, tak byla přijata Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Česká republika k tomuto dokumentu přistoupila 18. února 2009. Přiřadila se tak ke státům uvědomujícím si nutnost zachování vlastních tradic lidové kultury v celé své rozmanitosti i pro další generace. Jedním z opatření plynoucích z Úmluvy je i přijaté vládní Usnesení nazvané Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Na základě tohoto materiálu byla v jednotlivých krajích České republiky zřízena pověřená regionální pracoviště, která se věnují identifikaci a prezentaci tradiční lidové kultury. Jedním z výstupů těchto snah je i vznik krajských seznamů věnovaných významným jevům lidové kultury. V Pardubickém kraji je pověřeným regionálním pracovištěm právě naše Muzeum v přírodě Vysočina.

Na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje naleznete následující statky, kterým se věnuje druhá část výstavy:

  • Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku
  • Východočeské loutkářství
  • Vodění jidáše
  • Velikonoční strom a Věneček ve Střemošicích
  • Věneček ve Vejvanovicích
  • Tradiční výroba dýmek na Prosečsku
  • Stínání, honění či cepování kohouta
  • Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku
  • Městský masopustní průvod v Lanškrouně

Výstavu můžete navštívit v průběhu platné otevírací doby Veselého Kopce v rámci základního prohlídkového okruhu.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka