Program 2019 Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky a programy pro organizované skupiny žáků základních a středních škol


 • leden až prosinec * ŽIVÁ HISTORIE
  Speciální programy pro školy i veřejnost. Více informací >
  Upozornění: účast na těchto programech je nutné předem objednat

 • 2. až 28. dubna * VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
  Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků.

 • 9. května až 9. června * VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HLINSKO
  Výstava v domku č. p. 178.

 • 29. června až 15. září * BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
  Výstava v Pickově domě č. p. 178.

 • 28. září až 10. listopadu * VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
  Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan v domku č. p. 178.

 • 11. prosince až 5. ledna 2020 * BETLÉM VÁNOČNÍ
  Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém Rudolfa Frinty.

Připravované akce

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka