Devatero řemesel aneb Od vlákna ke košili

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Od 9.00 do 16.00 hodin čeká na návštěvníky Veselého Kopce program, který pomocí ukázek představí tradiční textilní techniky, nabídne prodej výrobků a doprovodný kulturní program včetně přehlídek dobového oblečení a ruční tkalcovské dílny Fidler Hlinsko.

Vstupné: dospělý 140 Kč, žák 6–15 let 80 Kč, student 15–26 let, senior nad 65 let 120 Kč, rodinné (2 dospělí a max. 4 žáci 6–15 let) 280 Kč
Trvání programu: od 9.00 do 16.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 17.00 hodin)

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka