Program Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky a programy pro organizované skupiny žáků základních a středních škol


  • leden až prosinec * ŽIVÁ HISTORIE

Speciální programy pro školy i veřejnost. Více informací >
Upozornění: účast na těchto programech je nutné předem objednat


  • 2. až 28. dubna * VELIKONOCE NA BETLÉMĚ

Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků.


  • 9. května až 9. června * VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HLINSKO

Výstava v domku č. p. 178.


  • 29. června až 15. září * BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA

Výstava v Pickově domě č. p. 178.


  • 28. září až 10 listopadu * VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan v domku č. p. 178.


  • 11. prosince až 5. ledna 2020 * BETLÉM VÁNOČNÍ

Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátná mechanický betlém Rudolfa Frinty.


Připravované akce

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka