Spolu to zvládnem!

Betlém Hlinsko

PODMÍNKY OTEVŘENÍ MUZEA V PŘÍRODĚ VYSOČINA v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.
Dovolujeme si upozornit naše návštěvníky na následující mimořádné podmínky, za nichž je možná prohlídka Muzea v přírodě Vysočina, památkové rezervace Betlém v Hlinsku:

  • do muzea je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě
  • vstoupit může pouze návštěvník bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů atd.)
  • v pokladně povinná dezinfekce rukou
  • nedotýkejte se žádných předmětů ani částí expozičních objektů
  • při prohlídce respektujte pokyny průvodce
  • návštěvník nerespektující výše zmíněná opatření může být vyloučen z prohlídky muzea bez náhrady vstupného

 

25. května 2020                                                                      PhDr. Ilona Vojancová, ředitelka MPV

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka