Spolu to zvládnem!

Betlém Hlinsko

PODMÍNKY OTEVŘENÍ MUZEA V PŘÍRODĚ VYSOČINA v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.
Dovolujeme si upozornit naše návštěvníky na následující mimořádné podmínky, za nichž je možná prohlídka Muzea v přírodě Vysočina, památkové rezervace Betlém v Hlinsku:

Spolu to zvládnem!
  • do muzea je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě
  • vstoupit může pouze návštěvník bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů atd.)
  • v pokladně povinná dezinfekce rukou
  • v pokladně dodržujte bezpečný rozestup 2m
  • prohlídka muzea je možná pouze s ochranou horních cest dýchacích (rouška, respirátor, šála, šátek atp.), s výjimkou dětí do dvou let a osob s těžší poruchou autistického spektra
  • prohlídka s průvodcem je možná pro skupinu maximálně 14 osob
  • při prohlídce dodržujte rozestup 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost
  • nedotýkejte se žádných předmětů ani částí expozičních objektů
  • při prohlídce respektujte pokyny průvodce
  • návštěvník nerespektující výše zmíněná opatření může být vyloučen z prohlídky muzea bez náhrady vstupného

 

25. května 2020                                                                      PhDr. Ilona Vojancová, ředitelka MPV

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka