Aktuální pokyny k návštěvě památkové rezervace Betlém v Hlinsku

Aktuální pokyny k návštěvě památkové rezervace Betlém v Hlinsku platné od 22. listopadu 2021.

Při návštěvě muzea

  • ve vnitřních prostorech muzea je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
  • dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy,
  • u skupinových prohlídek nad 20 osob je nutné doložit certifikát o provedeném a ukončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní přede dnem návštěvy, nebo doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy.
    RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
  1. osob do 18 let,
  2. osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci,
  3. osob očkovaných proti onemocnění covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových, první u jednodávkových) neuplynulo 14 dní.

Na skupinové prohlídky v rámci vzdělávání, kterých se účastní VÝHRADNĚ žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, se toto opatření nevztahuje.

  • Děti do 12 let nemusí nadále žádné potvrzení předkládat.

ZÁKAZ ÚČASTI OSOBÁM, KTERÉ VYKAZUJÍ KLINICKÉ PŘÍZNAKY, NESPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO VSTUP NEBO NEJSOU SCHOPNÉ SPLNĚNÍ PODMÍNEK NA MÍSTĚ PROKÁZAT!


ZDROJ:

Vláda České republiky
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-1066.pdf

Ministerstvo kultury České republiky
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-pondeli-22-listopadu-4-cs4528.html


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka