Aktuální pokyny k návštěvě Muzea v přírodě Vysočina

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 platná v našem muzeu.

Při běžné návštěvě muzea

  • nepožadujeme potvrzení o testování či očkování na SARS CoV-2 (vyjma skupinových prohlídek nad 20 osob),
  • ve vnitřních prostorech muzeí je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
  • ve vnitřních prostorech udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • ve vnitřních prostorech 1 osoba na 10 m2 plochy.

Při kulturní akci je povinností návštěvníka

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • nebo doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • nebo doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • nebo doložit aplikaci ukončeného očkování proti onemocnění covid-19, od kterého uplynulo nejméně14 dní.
  • Všichni přítomní musí mít po celou dobu konání akce nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka