Aktuální pokyny k návštěvě expozičního areálu Veselý Kopec

AKTUALIZOVÁNO: Pokyny k návštěvě Muzea v přírodě Vysočina platné od 26. listopadu 2021 proti šíření covid-19.

Při návštěvě muzea

  • ve vnitřních prostorech muzea je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95),
  • dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy,
  • dbát pokynů zaměstnanců muzea a pokynů uvedených na informačních cedulích,
  • je možná pouze prohlídka bez průvodce.

ZÁKAZ ÚČASTI OSOBÁM VYKAZUJÍM KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ NEJSOU SCHOPNÉ NA MÍSTĚ DOLOŽIT JEDNU ZE DVOU PODMÍNEK OČKOVÁNÍ/PRODĚLÁNÍ NEMOCI!

V případě nedodržení výše uvedených podmínek si vyhrazujeme právo vykázat návštěvníka z areálu bez náhrady vstupného.


ZDROJ:

Vláda České republiky
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-1066.pdf

Ministerstvo kultury České republiky
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-pondeli-22-listopadu-4-cs4528.html


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka