Vezmi cep, pojď na mlat

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Program věnovaný tradičnímu hospodaření na českém venkově představí ukázky zpracování plodin, prodej výrobků a doprovodný program.

Čištění zrna ve fukaru, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Nabídne se vám jedinečná možnost zhlédnout ukázky zpracování tradičních zemědělských plodin, z nichž některé si budete moci také vyzkoušet! Dozvíte se například, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při mlácení používaly, jak se zpracovával len, sušilo ovoce, jak stabilní motor poháněl mačkač ovsa.
Dále budete mít možnost zakoupit si u pozvaných lidových výrobců například sušené ovoce, bylinky a koření, medové výrobky a další drobnosti.
Den na Veselém Kopci vám svým vystoupením jistě zpříjemní i Dechová muzika Radovanka z Jiřic.

Z programu Vezmi cep, pojď na mlat, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Mlácení obilí cepy, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Spuštění stabilního motoru, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Sušení ovoce, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ruční mlátička obilí, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka