Devatero řemesel

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Program věnovaný tradičnímu zpracování dřeva a kovu, který nabídne ukázky řemesel, prodej výrobků i doprovodný program.

Koláři při práci, 2014. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Pod tímto názvem pořádá Muzeum v přírodě Vysočina v sobotu 8. června na Veselém Kopci program nabízející návštěvníkům zajímavé setkání s tradičními řemesly a technikami spojenými se dřevem a kovem, hojně používanými ve venkovském prostředí v minulých staletích.

Zájemcům z řad malých i velkých návštěvníků nabídneme možnost si některé činnosti pod dohledem řemeslníků vyzkoušet.

Poznámka: Areál muzea v přírodě na Veselém Kopci je otevřený od 9 do 17 hodin.

Pletené košíky, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Dílnička pro děti, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Kolářská práce na soustruhu, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Výroba hrábí, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Kovářská práce na kovadlině, 2018. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka