Výstava prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Také v letošním roce si pro nás žáci Základní umělecké školy Hlinsko připravili od 9. května do 9. června výstavu svých prací.

Ukázka výtvarných prací, 2019. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Těšit se tak můžeme na jejich výtvory vytvořené mnoha výtvarnými technikami (např. kresba, malba, keramika, prostorová tvorba, linoryt, suchá jehla), jejichž společným tématem je zvíře. Zároveň zde budou vystaveny závěrečné práce letošních absolventů.

Pozn.: Výstava je přístupná společně s prohlídkovým okruhem Řemeslnická období.

Plakát k výstavě.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Ukázka výtvarných prací, 2019, Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka