Betlém – 30 let nového života

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava v Pickově domě č. p. 178 přibližuje vznik památkové rezervace Betlém v Hlinsku.

Betlém – 30 let nového života

Před třiceti lety bylo v Hlinsku přijato rozhodnutí o zachování centrální části Betléma. Touto výstavou bychom chtěli návštěvníkům ukázat vývoj památkové rezervace Betlém Hlinsko od roku 1989 do dnešních dnů.

Domek č. p. 62 – aktuální stav, 2019. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Domek č. p. 158 – stav před rekonstrukcí, 1992. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Domek č. p. 158 – aktuální stav, 2016. Foto: Archiv Muzea v přírodě Vysočina.

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka