Jak stavěli naši předkové

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Pokud jste zvídaví a zajímá Vás odpověď na otázku, která je tématem naší výstavy, zcela jistě na ni naleznete odpověď a přesvědčíte se o řemeslném důvtipu a umu, které naši předkové uplatňovali při stavbě domů, stodol, chlévů a jiných hospodářských budov.

Jak stavěli naši předkové

Místo konání: Dřevěné městečko, Panská sýpka                 

Vstupné: zdarma ke vstupence do Dřevěného městečka

Otvírací doba: shodná s otvírací dobou Dřevěného městečka

Seznámíte se se základními stavebními materiály, které člověk získával z přírody, jež jej obklopovala. Na každou část stavení bylo nutno materiál opracovat trochu jinak, tesař i jakýkoliv jiný řemeslník, který se na stavbě podílel, musel mít hluboké znalosti, zkušenosti a také správné nářadí.

V expozici zjistíte, jak otesat kmen, jak sroubit trámy, vyrobit ručně cihlu nebo čím se dříve pokrývaly střechy. Vedle originálních sbírkových předmětů Vám práci stavebních mistrů přiblíží historické fotografie i dokumentační kresby. 

Určitě vezměte na výstavu i děti, protože jsou zde pro ně přichystány hry a poznávací kvízy.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka