ZRUŠENO - Anenská pouť

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých do kostela sv. Anny a pouťovou slavností v Dřevěném městečku.

ZRUŠENO - Anenská pouť

REŽIE:

Mgr. Jana Tichá – tel.: 571 757 115, email: ticha@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka