Přivítání školního roku

Pro školy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Program pro ZŠ v podobě komentované exkurze do historie školství na Valašsku.

REŽIE:

Julie Hlavenková – tel.: 571 757 138, email:  hlavenkova@vmp.cz

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka