Hravá dědina

Pro rodiny
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Připomínka zmizelého světa her a hraček, jimiž se bavily generace dětí před námi.

Hravá dědina

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka