Hledáme produkčního a programového pracovníka

s nástupem od 1. 1. 2023

Národní muzeum v přírodě

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

PRODUKČNÍ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK

 

1) Pracovní náplň:

 • Navrhování a sestavování programové skladby kulturních akcí Valašského muzea v přírodě.
 • Tvorba dramaturgie jednotlivých kulturních programů.
 • Příprava a realizace kulturních programů.
 • Příprava smluv s účinkujícími.
 • Sestavování rozpočtů kulturních programů a kontrola jejich čerpání.

 

2) Kvalifikační předpoklady:

 • vzdělání – min. středoškolské s maturitou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook),
 • časová flexibilita,
 • organizační schopnosti,
 • zkušenosti s organizováním kulturních akcí,
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost.

 

3) Náležitosti přihlášky:

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • místo trvalého pobytu,
 • kontaktní email a telefon,
 • datum a podpis uchazeče.

 

Součástí písemné přihlášky bude:

 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

 

4) Nabízíme:

Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup od 1.1. 2023.

Platové zařazení – 9 platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů).

Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm

Přihlášky zasílejte na adresu Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, obálku označte – „Výběrové řízení – produkční a programový pracovník“

Termín ukončení zasílání přihlášek: 23.11. 2022 do 12.00 hod.

Bližší informace: vedoucí oddělení programů a propagace PhDr. Radek Hasalík,  571 757 149, e-mail: radek.hasalik@nmvp.cz

 

Uchazeči mohou být vyzváni k účasti na výběrovém pohovoru prostřednictvím telefonu nebo emailem.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka