Hledáme konzervátora-restaurátora sbírkových fondů se zaměřením na textil

s nástupem od 1. 4. 2024

Národní muzeum v přírodě, p.o., Valašské muzeum v přírodě přijme do pracovního poměru:

Pracovní místo / funkce:

 • Konzervátor-restaurátor sbírkových fondů se zaměřením na materiál – textil

Náplň práce:

 • Dle ročního a z něj odvozeného osobního plánu práce vykonává činnosti spojené s péčí o sbírkový fond textilu - čištění, praní, žehlení, konzervátorské a restaurátorské zásahy, výroba replik a další úkoly svěřené vedoucím Oddělení péče o sbírky, případně kurátorem sbírky.
 • O provedeném konzervátorském zásahu vede podrobnou písemnou a fotografickou dokumentaci na PC. Dle potřeby se podílí na instalaci předmětů v expozicích. Nejméně jednou ročně provádí základní konzervátorské zásahy na sbírkových předmětech umístěných v areálech VMP a průběžně sleduje jejich stav.
 • Účastní se některých programů VR.

Místo výkonu práce:

Národní muzeum v přírodě, p.o., Valašské muzeum v přírodě (Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm), pracoviště Centrální depozitář – Oddělení péče o sbírky (Rožnovská 1408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm).

Platová třída: 9

Předpokládaný nástup: od 1. 4. 2024

Trvání pracovního poměru: do 31. 3. 2025; možnost prodloužení na dobu neurčitou

 

Požadavky na výkon funkce:

 • Přehled o historii textilní výroby a oděvní kultury. Schopnost rozeznávat textilní materiály a technologie výroby textilií.
 • Znalost péče o historické textilie (čištění, praní, žehlení, restaurátorské postupy).
 • Základní krejčovské dovednosti (šití na stroji, konstruování střihů).
 • Praktická zkušenost a zájem o tradiční textilní techniky (tkaní, pletení, háčkování, vyšívání, síťování…).
 • Muzejní praxe a praxe s výstavní instalací textilu výhodou.
 • Zdravotní způsobilost, především z hlediska alergií a astmatu. Práce zahrnuje manipulaci s chemikáliemi a styk s prachem.
 • Upřednostňujeme VŠ vzdělání v textilním oboru, nejlépe v oboru konzervace-restaurování textilu. Minimální dosažené vzdělání středoškolské s maturitou.
 • Základní znalost práce na PC (MS word a MS excell, databázové soubory).
 • Samostatnost, komunikativnost, flexibilita.

 

Požadavky na zpracování žádosti o přijetí:

 1. Motivační dopis
 2. Přihláška (musí obsahovat tyto náležitosti):
  • jméno, příjmení a titul uchazeče 
  • datum a místo narození uchazeče 
  • státní příslušnost uchazeče 
  • místo trvalého pobytu uchazeče 
  • korespondenční adresa uchazeče 
  • telefonní kontakt, email uchazeče 
  • datum a podpis zájemce
 3. Strukturovaný životopis
 4. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ne starší než 3 měsíce).
 5. Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
 6. Písemný souhlas se zpracování osobních údajů podle ZOOÚ podle ustanovení § 5 odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb.

 

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení nebudou vráceny.

Lhůta pro přijímání přihlášek je do 29. 2. 2024

Místo a způsob podání přihlášky:

 • písemně na adresu Národní muzeum v přírodě, p.o., Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Na obálku napsat konzervátor – textil – neotvírat.                                                               

Vybraní uchazeči budou v rámci druhého kola pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud uchazeč nebude pozván k osobnímu pohovoru, automaticky to znamená, že nepostoupil do druhého kola výběrového řízení a tento fakt mu nebude sdělen písemně. Pozvánky k osobnímu pohovoru budou uchazečům rozeslány e-mailem nejpozději do 8.3.2024

Národní muzeum v přírodě, p.o., Valašské muzeum v přírodě si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Bližší informace na tel. čísle 737328680 (Mgr. Markéta Šimčíková – vedoucí Oddělení péče o sbírky)

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 16.1.2024

 

Ing. Jindřich Ondruš

generální ředitel 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka