Výběrové řízení na nájem movitých věcí, prostor prodejny lidové umělecké výroby (LÚV) v budově č. 634 Sušák ve VMP

Připravované akce

ZRUŠENO - Velikonoce

Edukační programy
Historická vesnice
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Zaměřený na tradice a zvykoslovné předměty s dílničkou, pečení…

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka