ZRUŠENO – Masopust

Akce
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Tradiční masopustní obchůzka na Veselém Kopci v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska je ZRUŠENA.

Program Masopust, který se měl konat v sobotu 5. února 2022, je vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a podmínkám pro pořádání kulturních akcí ZRUŠEN.

Garant programu:

PhDr. Ilona Vojancová

vědecko - výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení odb

ilona.vojancova@nmvp.cz
469 326 411

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka