Vodění jidáše

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Vysočina
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Z online cyklu JARO JE TU!

V okolí Vysokého Mýta se na Bílou sobotu dosud koná prastarý obyčej – nazývá se vodění jidáše. Vrcholím jím obchůzky klepačů a hrkačů. Chlapci (obvykle ve věku 6 až 16 let) si vyberou ze svého středu představitele hlavní postavy – jidáše. Bývá jím nejstarší chlapec požívající přirozené autority. Obléknout se do kostýmu je pro chlapce a jeho rodinu čest – jidáše může chlapec představovat jednou za život.

Po ranním klepání a hrkání, které začíná mezi čtvrtou až šestou hodinou ranní, se jidáš obléká do kostýmu. Ve většině lokalit je maska připravena z rostlinných materiálů: slámy, sena, koudele nebo rákosu. Jakmile je jidáš přistrojen, seřadí se jeho družina: vodič či párovníci, dále pak vedoucí obchůzky (nazývaný například pán, velitel, kaprál, vyklepávač); výběrčí odměny (nazývaný například vaječkář, kasař, košíkář) a řadoví účastníci s hlučícími nástroji či jen se svými hlasivkami (vrzáci, hrkáči, klapáci, smrkáči). Vodění jidáše je zahájeno v dopoledních hodinách tak, aby obchůzka vesnicí skončila před polednem. Před čtyřiceti a více lety se dbalo na to, aby celá obchůzka, včetně spálení jidášova kostýmu, skončila do jedenácti hodin dopoledne. Dnes se doba obchůzky prodlužuje, ale obvykle vše končí do dvanácti hodin. Skupina chlapců s jidášem prochází vesnicí v ustáleném pořadí za hlasitého klapání a řehtání vydávaného pomocí hlučících nástrojů. Před domem chlapci oddeklamují nebo zazpívají příslušnou variantu říkanky:

Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil,
žes svého Mistra Židům prozradil?

Za to musíš v pekle hořeti,

s Luciperem Ďáblem přebývati.

My, školáci chodíme,

a poledne hrkáme.

O dárky prosíme, a jidáše vodíme.

Po skončení obchůzky se za vsí jidáš odstrojí a jeho kostým se obřadně spálí. Tím je skoncováno s proradným jidášem a zlobou vůbec. Chlapci si pak vykoledovanou odměnu spravedlivě rozdělí.   

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka